Wie is therapeut Caroline Dekker

Graag stel ik me voor. Mijn naam is Caroline Dekker, geboren op 6 maart 1959 en inmiddels al meer dan 35 jaar werkzaam in de hulpverlening. Mijn start in het beroepenveld van de hulpverlening was voornamelijk gericht op het werken met een cliëntengroep waarbij er sprake was van de "gedwongen hulpverlening".

Dit is voor mij een buitengewoon leerzame tijd geweest. De wettelijke kaders waarbinnen ik toen gedwongen werd te werken waren mij te beperkt en het resultaat van de "hulp" c.q. "zorg", pasten niet in mijn opvattingen.

Mijn visie (holisme) en missie (bewust worden) is in al die jaren echter nooit veranderd, ze geldt dus nog steeds (2019). Achteraf bezien was ik mijn tijd vér vooruit, maar dat wist ik toen nog niet.

Verbinden en in in verbinding zijn dat is waar het omdraait. Dit was het echter niet alleen, ook ging ik voor duurzame oplossingen en niet voor allerlei halfbakken korte termijn dingen of andere tijdelijke (op-) lapmiddelen.

Alles start bij jezelf en als je niet in verbinding kunt zijn met jezelf, hoe kun je dan in verbinding zijn met de ander? Elke verbinding met een ander mens, en of dat nu een individueel consult is of werken in of met een groep, is uniek. Deze uniciteit maakt het werk dan ook zo boeiend, de dynamiek die zich afspeelt tussen mijzelf en de ander.

Het boeit en intrigeert mij wat iemand nu beweegt om tot bepaalde keuzes te komen of wat de reden is dat iemand bepaald gedrag laat zien. Ieder van ons krijgt te maken met tegenslagen, dat hoort ook bij het leven. Maar hoe ga je met tegenslagen om en hoe ga je met je eigen emoties om? Hoe zitten jouw (gedrags/denk)patronen in elkaar?

Wat voor de één appeltje eitje is, is voor de ander een onoverkoombare hindernis. Elk mens is en reageert anders en dat maakt het werken met mensen nou net zo leuk, boeiend, spannend en uitdagend.

Voor mij is het iedere keer opnieuw een bijzondere ervaring om samen "de reis" te mogen maken naar zijn of haar binnenwereld en op zoek te gaan naar iemands werkelijke "Ik".

Met andere woorden het leerproces van wat zich "binnen" afspeelt laat zich zien in de verschuiving naar "buiten" toe.

Al heel jong werd mijn fantasie en nieuwsgierigheid enorm geprikkeld door de samenhang tussen de bewegingen van de zon, maan en planeten. Mijn liefde voor de astrologie werd geboren toen ik 13 jaar was, hetgeen, naar later bleek, mijn startpunt was tot mijn magische reis in de metafysische wereld.

Diezelfde nieuwsgierigheid heeft er in de afgelopen decennia toe geleid dat mijn denken en handelen werden beïnvloed door de diverse opleidingen, welke door mij gevolgd zijn. Dit zijn zowel reguliere als opleidingen voor de complementaire zorg, cursussen en trainingen. Het zou zo mooi zijn als de regulieren en de alternatieven elkaar zouden weten bereiken en met elkaar gaan samenwerken.

De astrologie werd dan ook voor mij een hulpmiddel voor het snel opsporen van blokkades, waar ik in mijn werk weer veel profijt van heb. Na onder andere de HBO maatschappelijk werk (Hoge School Rotterdam) te hebben afgerond, vele trainingen, cursussen in mijn vakgebied te hebben gevolgd, heb ik de opleiding afgerond voor Speyertherapie Speyertherapie, Familieopstellingen, en op dit moment Gelaatkunde. Een holistische therapievorm, zeer intensief maar vooral een manier van werken die snel en zonder omwegen tot de kern komt van de problemen en/of trauma's! Met andere woorden, grote schoonmaak en opgeruimd staat netjes.

Voor mij persoonlijk is het leven één grote ontdekkings-en verdiepingstocht, waarbij ik mij heb kunnen ontwikkelen tot een veelzijdig mens, waarbij Bewust Zijn en Transpersoonlijk werken een grote plaats innemen.

Het werkelijk contact maken, door in verbinding te zijn met die ander, waarbij het stellen van de juiste vraag of vragen wezenlijk bijdraagt aan het ontwikkelen van het Bewust Zijn, en daar dé verantwoordelijkheid voor nemen, is kenmerkend voor hoe ik werk en ook hoe ik tegen bewust zijn aankijk. Door mijn manier van werken ontstaat er een spontaan proces en daar getuige van mogen zijn beschouw ik als een groot voorrecht.

De ander leert werkelijk te zien en doorprikt de illusie(s), wordt zich (meer) bewust van de eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden. Het "zelf helend vermogen" staat centraal en mijn insteek is dit vooral zo optimaal mogelijk te benutten. Met als uiteindelijke doel; dat hij of zij het zelf (weer) kan en mijn steun, hulp uiteindelijk overbodig is.

Caroline Dekker

De wereld van de symboliek bracht mij onder andere op het pad van Dromen en Droomduidingen. Het werken met dromen is in mijn werk ingebed maar heb ik ook in mijn dagelijkse leven geintegreerd. Dromen en de droomwereld zijn voor mij een bron van inspiratie en plezier.

Steeds weer sta ik versteld van hoe het simpele gebruik van tot de verbeelding sprekende symbolen, objecten, kleuren, beelden en/of klanken, mensen krachtig kunnen helpen en begeleiden in hun persoonlijke ontwikkelingsprocessen.

Door mijn jarenlange ervaring, ook met HSP, heb ik binnen mijn therapiepraktijk mijn eigen methoden en technieken ontwikkeld en is mijn werkwijze uitgegroeid tot een geïntegreerde holistische therapie & coachingspraktijk. Waarbij ik graag mag werken met symbolen zoals onder andere dromen.

Een praktijk waarbij de door mij opgedane kennis vanuit de methode Speyer, energetisch werk, de metafysica en de diverse natuurzienswijzen als bron dienen en gebruikt en ingezet kunnen worden in het dagelijkse leven.

Verder houd ik van leren, vernieuwen, ontdekken, reizen en mezelf verder ontwikkelen.

Triade Travel heb ik opgericht voor de reizen die gericht zijn op het ontdekken, ontwikkelen van bepaalde intuïtieve/paranormale kwaliteiten binnen jezelf en daar waar mogelijk ook nog af te rekenen met blokkades, vastzittende patronen en (verder) te werken aan je persoonlijke groei en ontwikkeling.

Vanuit mijn eigen ervaringen zijn er diverse “unieke reizen” ontwikkeld. Reizen, waarbij ik het bezoeken van krachtige energieplekken (tempels, kerken, labyrinten, steencirkels, graven e.d.) combineer met mijn trainings-/coachingswerk en soms ook therapiewerk. Deze combinatie levert een duidelijke bijdrage aan het verhogen en verruimen van het bewustzijn van de deelnemers en het oplossen van hun blokkades.

Waar en wat mijn eigen persoonlijke “magische reis” mij nog verder gaat brengen weet ik natuurlijk niet precies.

Wel weet ik dat ik ben geboren om een inspirerende en helende therapeut,coach, juf en gids te zijn voor mensen op hun persoonlijke ontwikkelingsweg en voor hen die hun weg afleggen naar hoger bewustzijn.

Mijn werkwijze draagt bij aan het verkrijgen van meer inzichten, het oplossen en defintief opruimen van emotionele blokkades, gedragsveranderingen, verruimd Bewust Zijn en in het algemeen gesproken het ervaren van stabiliteit, kracht, gelukkig zijn en het hebben van meer menselijke voldoening.

Met een altijd durende interesse en het geduld om uit mijzelf en uit andere mensen het beste te halen, nodig ik je van harte uit om mijn website verder te bezoeken en zelf te ervaren. Wellicht is er een reis, retraite, consult of dienst die jou aanspreekt.

Ik wens je binnen mijn website veel kijk- en leesplezier en hoop je in mijn praktijk ooit te ontmoeten en/of op één van mijn magische reizen!

Caroline Dekker Caroline Dekker