Privacy verklaring

Deze website maakt geen gebruik van cookies in welke form dan ook. Ontvangen emails worden ten aller tijden na het lezen ervan digitaal verwijderd. Ontvangen emails (via het contact formulier) worden alleen uitgeprint bewaard als dit nodig mocht zijn en niet langer dan de wettelijke bewaar termijn.